Preview Mode Links will not work in preview mode

Points of Change


Apr 12, 2021

Trendy konsumenckie w dzisiejszym świecie zmieniają się coraz częściej. Pojawiają się też mikrotrendy, które obowiązują przez krótki czas. Jak odnaleźć się na tak dynamicznym rynku? Jak dostosować się do zachodzących zmian? Jak przyspieszona pandemią cyfryzacja wpłynęła na różne branże? I czego trzeba się nauczyć, żeby zajmować się trendami konsumenckimi w swojej pracy?

Obserwacja trendów jest ważnym elementem świata biznesu i o tym porozmawiam z moim gościem.

Gość: Rafał Reif - Head of Fashion and Retail w Accenture Polska Więcej informacji na: https://accntu.re/37KKnX5