Preview Mode Links will not work in preview mode

Points of Change


Mar 22, 2021

Nie ma wątpliwości, że chmura to jedno z najważniejszych rozwiązań ostatniej dekady. Ale jej prawdziwy rozwój jest jeszcze przed nami. Jakie możliwości dają rozwiązania chmurowe? Jak często stykamy się z nimi, nawet nie wiedząc? Czego warto się uczyć, żeby pracować z chmurą? I jak wygląda przyszłość chmury? Accenture to miejsce pracy bogate w wiedzę i doświadczenie w obszarze Cloud i o tym porozmawiamy z naszym ekspertem.

Gość: Mariusz Chudy - Cloud First Managing Director w Accenture

Więcej informacji na: https://accntu.re/37KKnX5